Medarbetare

Aaron Vogan - Gruppledare

Jag startade min forskargrupp i juni 2020 med finansiering från FORMAS. År 2016 disputerade jag vid McMaster University i Kanada och min avhandling handlade om evolution och genetik hos den människoinfekterande patogenen Cryptococcus neoformans. Därefter, 2016 - 2020 var jag post-doc i Hanna Johannessons forskargrupp vid Uppsala Universitet där jag arbetate med meiotisk drift i modellsvamparna Neurospora och Podospora. Jag intresserar mig bland annat för att förstå svampevolution från ett genomiskt perspektiv och vill ta reda på hur svampar får patogeniska egenskaper, med en särskilt fokus på den roll som horisontell genöverföring och flyttbara element spelar. Jag är också intresserad av att förstå uppkomst och underhåll av tillgänglighetsgenom, som en del av den större frågan.