Biodiversitet - Kvantifiering och modellering

Forskningsledare: Tobias Andermann

Vi arbetar i korsningen mellan beräkningsbiologi och forskning om biologisk mångfald genom att utveckla nya beräkningsmetoder och flöden för fältarbete och labbarbete för att kvantifiera månfaldens komplexitet. Vår vision är att en dag kunna hitta ett värde för biodiversiteten i ett givet område på ett standardiserat och reproducerbart sätt. För att uppnåg detta samlar vi mångfaldsdata via sekvensering av DNA i miljön och använder dessa data för att tärna maskininlärningsmodeller att modellera biodiversitetspotentialen hos okända platser. 

Senast uppdaterad: 2023-02-09