Inga Hedbergs forskning

Min forskning är fokuserad på vegetationen och floran på den översta delen av de höga Östafrikanska bergen, där min man, Olle Hedberg, började sin forskning för många år sedan. Den botanisk/ekologiska forskningen på den nivån (ovanför 3500 m) i tropikerna erbjuder många inomvetenskapliga problem, inte minst evolutionära, och är också viktig som bas för bevarandeåtgärder. Det är en oerhört intressant miljö, där växterna är anpassade till ett klimat med ”sommar varje dag och vinter varje natt”. Jag har också inventerat medicinalväxter i Tanzania och haft ansvaret för en flora över Etiopien och Eritrea, som nu finns i 8 volymer och är på väg att bli nätupplaga. Dessutom ser jag högskolornas och universitetens tredje uppgift – att dela med sig av kunskap – som en viktig del av min verksamhet.

Nyfiken på att veta mer?

Min populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till min och min makes forskning.