Medicinsk entomologi - Thomas Jaenson

Prof. Thomas Jaenson
Thomas.Jaenson@ebc.uu.se
Tel: +46 (0)18 471 64 72

Medicinsk entomologi är vetenskapen om insekter, fästingar och andra leddjur som direkt eller indirekt orsakar sjukdom hos människa. Vår forskning i medicinsk entomologi behandlar fästingars ekologi och beteende samt epidemiologin rörande fästingöverförda infektioner, speciellt de som orsakas av TBE-viruset, Borrelia burgdorferi s.l., och Rickettsia helvetica samt andra fästingburna rickettsier.

Ekologi och beteende hos fästingar samt flera fästingburna infektioners epidemiologi

Vi undersöker olika aspekter rörande ekologin och beteendet hos fästingar samt flera fästingburna infektioners epidemiologi. I synnerhet undersöker vi vilken inverkan hjortdjuren och hararna samt klimatförändringen har på förekomsten av den i stora delar av Europa mycket allmänna fästingen Ixodes ricinus. Vi vill bl.a. förklara hur fästingens talrikhet och geografiska utbredning påverkar epidemiologin för de infektioner som orsakas av TBE-viruset (fästingburet encefalitvirus), Borrelia burgdorferi s.l. (bakterier som orsakar Lyme borrelios, Lyme disease, "borrelia"), Rickettsia helvetica och andra fästingöverförda humanpatogener.

Senast uppdaterad: 2021-06-22