Pågående forskning

Ekologi och beteende hos fästingar samt flera fästingburna infektioners epidemiologi

Vi undersöker olika aspekter rörande ekologin och beteendet hos fästingar samt flera fästingburna infektioners epidemiologi. I synnerhet undersöker vi vilken inverkan hjortdjuren och hararna samt klimatförändringen har på förekomsten av den i stora delar av Europa mycket allmänna fästingen Ixodes ricinus. Vi vill bl.a. förklara hur fästingens talrikhet och geografiska utbredning påverkar epidemiologin för de infektioner som orsakas av TBE-viruset (fästingburet encefalitvirus), Borrelia burgdorferi s.l. (bakterier som orsakar Lyme borrelios, Lyme disease, "borrelia"), Rickettsia helvetica och andra fästingöverförda humanpatogener.

Senast uppdaterad: 2021-06-22