Johannessons labb

I vår forskargrupp använder vi oss av senaste DNA-teknologin för att studera de evolutionära konsekvenserna av att bära en självisk gen. Vi använder den själviska genen *spordödaren* som finns vanligt förekommande hos sporsäcksvampar, askomyceter. Vi sekvenserar ett antal genom och genom associations-studier lista ut DNA sekvensen för denna gen. Vi studerar hur den evolverat över tid och hur den kan etablera sig i naturliga populationer. Slutresultatet av vår forskning är att vi kommer att ha kommit ett steg på väg för att förstå processen av en självisk gen in naturen och vilka konsekvenser det kan ha att bära den.

Senast uppdaterad: 2021-01-19