Koralls lab

I vår forskning studerar vi ormbunkars och lumrars evolution och biogeografi. Hur ser deras evolutionära historia ut? Hur har deras spridningsförmåga (i ett evolutionärt perspektiv) påverkat deras biogeografi?

Vi fokuserar idag huvudsakligen på tre grupper, trädormbunkar, hällebräknar och mosslumrar.

Nyfiken på att veta mer?

Du som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll kan läsa om våra forskningsområden.