Kruys lab

Forskningen omfattar sporsäcksvamparnas systematik och evolution, särskilt medlemmar av Dothideomycetes och Sordariomycetes, biologisk mångfald och bevarande av svampar.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.