Populärvetenskaplig presentation

Jag studerar två mycket närbesläktade och mycket olikartade familjer SAC-svampar, Lasiosphaeriaceae och Sordariaceae (Sordariales, Ascomycota). De innehåller lignicolous, herbicolous och coprophilous arter, och flera ekonomiskt viktiga modellorganismer göra också hör till dessa familjer. De flesta släkten av Lasiosphaeriaceae och Sordariaceae är dock i akut behov av revidering. Nuvarande klassificeringen är till stor del bygger på ascospore morfologi, som är extremt homoplastic funktioner inom dessa familj-. Min forskning syftar till att lösa fylogenetiska relationer inom och mellan släkten av Lasiosphaeriaceae och Sordariaceae och relatera fylogenier till nuvarande klassificeringen.

Mitt projekt är finansierat av ArtDatabanken som en del av Svenska artprojektet.

En del av mitt projektet genomförs i samarbete med Andrew Miller, INHS.

Main akademiska intressen

Ascomycete systematik och evolution, särskilt medlemmar av Dothideomycetes och Sordariomycetes
Biologisk mångfald och bevarande av svampar
Biologi coprophilous organismer