David Morrisons forskning

Min forskning handlar om de bakomliggande beräkningsmetoder och den dataanalys som används för att finna släktskapshistorian hos de levande organismerna (Livets träd), och teorier till grund för att utveckla nya ännu träffsäkrare datorprogram/algoritmer till dessa beräkningar.

Min hemsida på engelska ger en något mer utförlig presentation av mitt forskningsintresse.