Könskromosomer och repetetativ dna-evolution

Vår forskning inriktar sig på att studera genomevolution i gräshoppan Vandiemenella viatica, framför allt är vi intresserade av könskromosomer och repetetativ DNA. I forskningen använder vi jämförande genomik, molekylärbiologi och cytogenetik. De flesta arter av viatica har ett X0-system där honor har två X-kromosomer och hanar bara en, men det har också uppkommit repeterade och oberoende kromosomsammanslagningar mellan ärvda XO-raser och autosomer vilket gett upphov till att nya Y-kromosomer (hanar får neo-XY och honor neo-XX) bildats. Detta möjliggör oberoende jämförelser mellan raspar med olika kombinationer av autosom-X-kromosomsammanslagningar för att undersöka timing och mönster i rekombinationssuppression, genförluster, differentiering i genuttryck och genomdivergens. 

Senast uppdaterad: 2021-02-25