Medarbetare

Octavio M. Palacios-Gimenez

Jag började min forskarbana vid Uppsala Universitet i januari 2021 med forskningsmedel från Vetenskapsrådet för unga forskare. Doktorsexamen tog jag på Universidade Estadual Paulista - UNESP i Brasilien år 2017 och jag studerade evolutionsmönster hos olika könskromosomer i syrsor. Efter det var jag postdoc och forskare i Alexander Suhs forskargrupp vid Uppsala Universitet där jag arbetade med könskromosomer, annotering och funktionell betydelse för repeterande DNA i gräshoppor och fåglar. Jag är intresserad av att förstå de molekylära mekanismerna och evolutionära konsekvenser av nybildade könskromosomer från en jämförande genomik-perspektiv. Jag vill ta reda på hur neo-könskromosomer i gräshoppor utvecklas med en särskilt intresse i rekombinationsavbrott, genförluster, differentiering i genuttryck och genomdivergens. 

Senast uppdaterad: 2021-02-25