Populärvetenskaplig presentation

Systematik är en av de äldsta disciplinerna vid Uppsala universitet. Ämnet har en lång tradition, vilken inleddes med Carl von Linné och fortsätter fram till idag.

Carl von Linné. Hendrik Hollander 1853. Amsterdam.

Programmet för systematisk biologi innefattar de båda tidigare avdelningarna för systematisk botanik och systematisk zoologi. Vår forskning omfattar allt från grundläggande så kallad alfataxonomi (namngivning och beskrivning av organismer) till djupa analyser av livets träd. Vi använder en kombination av traditionella och moderna tekniker för att fördjupa kunskapen i de ämnen som ingår i modern systematik: taxonomi, molekylär evolution, bioinformatik, etnobotanik, bevarande och fylogenetiska metoder.

Den allra senaste genomsekvenseringstekninken används i vår forskning för att ...
...klargöra tidigare olösta frågor såsom de äldsta förgreningarna och släktskap i Livets träd.

Fortfarande idag är växterna kring Uppsala viktiga för att reda ut tvetydigheter kring vilken växt Linné avsåg när han listade dess namn. På bilden nedan samlar Mats Thulin ett nytt beläggexemplar av den blomma som Linné benämnde Potentilla verna. Bland annat för att värna dessa växtlokaler sker ett arbete för att lista Systematisk biologi som ett UNESCO världsarv. Läs mer om nomineringen av Systematisk biologi som världsarv på länsstyrelsens webbplats.

Mats Thulin från Uppsala universitet samlar ett nytt beläggexemplar av
småfingerört i Uppsala , 2010.

Institutionen för systematisk biologi är en avdelning under institutionen för organismbiologi vid Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet.