Populärvetenskaplig presentation

Det finns ca. 90 tusen svamparter beskrivna, men det har uppskattats att det verkliga antalet är många miljoner. Detta betyder att det stora flertalet av alla svampar fortfarande är okända. Svamparna har avgörande funktioner i de flesta ekosystem. De är inte bara nerbrytare som frigör näring från dött material utan det finns även svampar som bildar nära förhållanden med växter och bland annat bidrar till deras näringsupptag. Den absoluta majoriteten av alla växter är beroende av svampar för sitt näringsupptag i naturliga system. Det finns också en del svampar som fungerar som parasiter och kan bidra till att reglera populationer av växter och djur. En del sådana parasiter används aktivt för att reglera skadeinsekter.