Populärvetenskaplig presentation

Genom finns i alla cellulära organismer och innehåller omfattande information om evolutionen. Om man tittar närmare så är genomet faktiskt ett “mikrokosmos” – ett myller av samspel inom och mellan värdgener och parasitgener, såsom transposoner och virus.

Vi studerar hur dessa genomparasiter påverkar genomstruktur och artbildning i fåglar, krokodiler och parasitiska nematoder. Se upp, en del av dessa hoppande gener hoppar till och med mellan olika genom!