Genome Engineering Zebrafish National facility

Faciliteten erbjuder högkvalitativa och skräddarsydda tjänster. Vi kombinerar tekniker som ligger i framkant av utvecklingen med sakkunnig vägledning.

Om anläggningen

Zebrafiskembryon är genomskinliga och utvecklas utanför honans kropp, vilket gör det enkelt att påverka och studera biologiska processer. Anläggningen möjliggör för forskare att utnyttja dessa egenskaper och ger också råd om design av experiment samt support av pågående projekt.

Anläggningen är finansierad av SciLifeLab och den Tekniska och Naturvetenskapliga fakulteten och erbjuder högkvalitativ och skräddarsydd tjänst för lokala och nationella användare, samt kombinerar ny teknik med expertkunskap och support för att forskare ska kunna få optimala resultat.

Tjänster och Metoder

Zebrafiskfaciliteten erbjuder ett brett utbud av tjänster där forskare både med och utan tidigare erfarenhet av zebrafisk som modellsystem ges möjlighet att adressera problem med de verktyg zebrafisk som modellsystem kan erbjuda.

Dessa tjänster omfattar bl.a. standardiserad uppfödning och djurhållning av zebrafisk, automatiserad in situ hybridisering, KASP SNP genotypning, tekniker för genetisk manipulation, avbildning av zebrafisk larver etc. Vi erbjuder även produktion av transgena fisklinjer genom introduktion av specifika genförändringar med hjälp av crispr/cas9 teknologi. 

Följ länken för en fullständig lista över tjänster och protokoll som vi erbjuder. 

Utrustning

  • Akvatisk fiskfacilitet – inkluderar tanksystem, fisklinjer, arbetsstationer, inkubatorer och injektorer.
  • Storskalig robotic expressionsanalys (Intavis InSituPro VSi).
  • Mikroskopi – Vi har tillgång till ett stort utbud av ljus och fluoroscensmikroskopiutrustning. I samarbete med ​BioVis har vi tillgång till LightSheet mikroskopi (Zeiss Lightsheet Z.1).

Följ länken för en fullständig lista över utrustning på faciliteten.