Genome Engineering Zebrafish National facility

Faciliteten erbjuder högkvalitativa och skräddarsydda tjänster. Vi kombinerar tekniker som ligger i framkant av utvecklingen med sakkunnig vägledning.

Om anläggningen

Zebrafiskfaciliteten erbjuder en infrastruktur och en indivudellt skräddarsytt stöd för projekt som använder det här populära modellsystemet för att studera ryggradsdjurens utveckling och sjukdomar. Zebrafiskembryon är genomskinliga och utvecklas utanför honans kropp, vilket gör det enkelt att påverka och studera biologiska processer. Anläggningen möjliggör för forskare att utnyttja dessa egenskaper och ger också råd om design av experiment samt support av pågående projekt.

Utrustning

  • Akvatisk fiskfacilitet – inkluderar tanksystem, fisklinjer, arbetsstationer, inkubatorer och injektorer.
  • Storskalig robotic expressionsanalys (Intavis InsituPro Vsi).
  • Mikroskopi – Vi har tillgång till ett stort utbud av ljus och fluoroscensmikroskopiutrustning samt VAST (Vertebrate Automated Screening Technology) BioImager Platform med en stor partikelprovtagare som tillåter provtagning och återdispensering av zebrafisklarver.