Tjänster och Metoder

Tjänster

Zebrafiskfaciliteten vid SciLifeLab erbjuder en rad olika tjänster och vi finns som hjälp under projektets gång. Tjänster vi erbjuder är:

 • Produktion av mutanta zebrafisklinjer: Introduktion av specifika genförändringar med hjälp av CRISPR/Cas9 teknologi i vår selektion av read-out modeller.
 • Utveckling och Analys av Crispr/cas9 inducerade sjukdomsmodeller.
 • Möjlighet att involvera specialister i individuella projekt.
 • Tillgång till en välutrustad facilitet.
 • Produktion av zebrafiskembryon och adulta fiskar.
 • Projektplanering/ledning.
 • Tekniker för modifiering av genuttryck, samt metoder för att visualisera biologiska processer under tid i intakta embryon.
 • Djurhållning och omhändertagande av zebrafiskar.
 • Möten, Workshops och utbildning.

Kontakt oss på ebc_zf@ebc.uu.se

Metoder

Ett av facilitetens uttalade mål är att erbjuda metoder som ligger i framkant av utvecklingen och vi är alltid intresserade att implementera ny teknologi till faciliteten. Vi välkomnar initiativ från både den akademiska världen och bioteknikindustrin för att utveckla nya metoder i samarbete med faciliteten. Vi välkomnar även företag att kontakta oss för att inkludera deras redan existerande produkter och tjänster i vår facilitets erbjudande.

Metoder som erbjuds av faciliteten inkluderar:

 • Modifiering av Genuttryck:
  • Överuttryck – DNA, RNA eller protein injiceras
  • Underuttryck – mutant analys, morfolino injektion, behandling med inhibitorer.
  • Production av transgena fisklinjer (Tol2/Gateway teknologi)
  • Riktad mutagenes (TALENs)
  • Produktion av mutanta zebrafisklinjer: Introduktion av specifika genförändringar med hjälp av CRISPR/Cas9 teknologi.
 • Tekniker för bildanalys - Zebrafisk LightSheet mikroskopi, ljus och fluorescensmikroskopi.
 • Automatiserad Expressionsanalys: Fullt automatiserad expressionsanalys i Intavis InSituPro VSi in situ-hybridiserings-/immunohistokemirobot.
 • Kemiska tester