Utrustning vid Zebrafiskfaciliteten

  • Akvariesystem tillverkade av Pentair Aquatics

  • Microinjector IM-31 (Narishige)

  • Inkubator IGS60 (Fischer Scientific)
  • Inkubator IMC18 (Fischer Scientific)

  • Zoomstereomikroskop Nikon SZM1500 (från Bergman Labora) utrustad med P-FLA Fluorescenstillsats med filterblock för GFP och TxsRed samt Digitalkamera Nikon Digital Sight DS-L2. Programvara för systemstyrning, bildtagning och analys är Nikon Imaging Software NIS-Elements.
  • Zoomstereomikroskop Stemi 2000 (Zeiss)
  • Konfokalmikroskop SP5 (Leica)
  • LightSheet Z.1. mikroskop (Zeiss) hos Biovis

  • In SituPro VSi (Intavis) – Robot för automatiserad in situ hybridisering/immunohistokemi detektion