Sidan är under uppbyggnad. Informationen flyttas från EBC-webben hit och in i medarbetarportalen (med länkar härifrån).

Anställning

  • Sjukfrånvaro - läs mer om vad du ska göra när du blir sjuk.
  • Primula Web - Universitetets online-system för personalärenden såsom lönebesked, ledighet, sjuk- och friskanmälan, adressändring, reseräkningar etc.
  • Arbetstid - information om arbetstid, lediga dagar m.m.
  • Representation - regler och anmälan av representation

Institutionsstyrelse

Forskare/lärare och TA-personal har en mandatperiod på tre år och doktorander väljs för ett år i taget. Se institutionsstyrelsens sammansättning och mötesprotokoll.

Lärarinformation

Manualer

Arkivering och gallring – dokument och forskningsmaterial

Dokumenthanteringsplan (EBC)
Forskningsmaterial: Bevarande-/gallringsplan för forskningsmaterial (EBC)