IOB:s interna sidor

Välkommen till informationssidan för dig som är anställd vid Institutionen för organismbiologi. Här samlar vi intern information om vår verksamhet och lägger upp gemensamma dokument. Mycket information och dokument hittar du under IOB:s yta på Medarbetarportalen. 

Dessa sidor är fortfarande under uppbyggnad och därför kan information saknas. Mer information finns på Medarbetarportalen.

Anställning

  • Sjukfrånvaro - läs mer om vad du ska göra när du blir sjuk.
  • Primula Web - Universitetets online-system för personalärenden såsom lönebesked, ledighet, sjuk- och friskanmälan, adressändring, reseräkningar etc.
  • Arbetstid - information om arbetstid, lediga dagar m.m.
  • Representation - regler och anmälan av representation

Institutionsstyrelse

Forskare/lärare och TA-personal har en mandatperiod på tre år och doktorander väljs för ett år i taget. Se institutionsstyrelsens sammansättning och mötesprotokoll.

Lärarinformation

Manualer

Arkivering och gallring – dokument och forskningsmaterial

Dokumenthanteringsplan (EBC)
Forskningsmaterial: Bevarande-/gallringsplan för forskningsmaterial (EBC)