Miljöarbete

Vi har alla ett ansvar för miljön                     

Rektorn är ytterst ansvarig för miljöarbetet och prefekten ansvarar för miljöarbetet på institutionen. Men det är viktigt att vi alla, personal och studenter, hjälps åt. Har du idéer som kan inverka positivt på miljön lyft frågan till prefekt eller miljöombud, Miljoombud@ebc.uu.se

Miljömål UU
Nya miljömål 2019-2021
 

Aktuellt
Tex, Under våren kommer det att ske en kartläggning av våra klimatavtryck på uu, på resor, byggnader mm som ska ligga till grund för hur miljömålen ska formuleras. Vi kommer ges möjlighet till input.

Vad gör vi för miljön på IOB?
Resor utgör en stor del av miljöbelastningen men där har vi också möjlighet att förändra och göra skillnad.

Tjänstecyklar
På EBC finns 2 tjänstecyklar, en vanlig och en elcykel. Kontakta Intendenturen om du vill låna någon av dem. De är utrustade med cykelkorg, hjälm, väst och ryggsäck. Regnponcho finns att låna.

Cykelvänlig arbetsplats
Cykelvänlig arbetsplats är ett betyg på att vi jobbar aktivt för att underlätta för och uppmuntra våra anställda att cykla mer till och från jobbet och i tjänsten. Diplomeringen är indelad i fem nivåer, från en till fem stjärnor. På alla nivåer måste minst sju av kriterierna uppfyllas innan man kan gå vidare till nästa nivå. EBC har diplomerats 2019 och har två stjärnor. Diplomet finns uppsatt vid ingången Norbyvägen 18D.

Motorvärmare
Motorvärmare finns vid parkeringsplatserna och alla uppmanas att använda dessa. Elen till motorvärmaruttagen på stora parkeringen vid hus 20 sätts på kl. 14.00. Övriga uttag styrs av avresetiden som ställs in enligt instruktioner vid uttaget.

Leveranser
För att minska utsläpp vid transporter så har vi bett följande företag leverera gods till EBC endast vissa dagar i veckan;
VWR; levererar måndag, onsdag och fredag
Thermo Fisher Scientific; levererar tisdag och torsdag

Kemikalier
Innan du beställer en ny kemikalie, kolla i KLARA att vi inte redan har den eller låna av en annan avdelning om du bara behöver lite. Skriv en riskbedömning om det är ett CMR-ämne! Vart femte år ska det genomföras en utrensning av uttjänta kemikalier.

  • Om den är hälsofarlig, se om den kan substitueras mot något mindre hälsofarlig substans.
  • Köp inte mer än du behöver.
  • KLARA
  • Kemikaliehantering 

Avfallshanteringen
På labben
finns återvinningskärl utställda för papper, plast och metall.
På kontoren är papperskorgarna borttagna och nya återvinningsmöbler för brännbart, plast och kompost är inköpta och utställda i korridorerna.
I lunchrummen återvinns plast, metall, glas, brännbart, komposterbart och batterier

Frysar
Gamla frysar förbrukar mycket energi, både pga att de inte är tillverkade lika optimalt som nya och att de börjar läcka mer med åldern och måste då kompensera för att hålla temperaturen. Önskvärt är att byta ut gamla frysar samt att vid nyinköp se till att skaffa energiklassade frysar. Välj hellre box än skåp, om det är möjligt. Boxar håller kvar kylan bättre när de öppnas. Idag har vi serviceavtal på alla våra lågtempfrysar. Se vid nyinköp till att lågtempfrysen inkluderas i serviceavtalet vi har med Ninolab liksom att kasserade frysar stryks från avtalet.

Att tänka på
På kontoret
; överväg att printa ut kopior, färgkopior, dubbelsidigt. Stäng av datorn, Släck lampan.

labbet; Programmera PCR-apparaten på ≥8°C hold. Stäng av instrument som inte används. Byt bara handskar när det behövs, Använd samma spetsar och rör när det är möjligt, Dra ner på flödet i dragbänk och dragskåp när det inte används. Den som lämnar rummet sist släck!

I lunchrummet; sortera rätt, spar på vattnet, sist ut släcker.

Inköp och upphandling

Rutiner och riktliner för upphandling

Återbruksprojektet

Återbruk vid Segerstedt

Även på EBC har vi återbruk av möbler mm. Kolla med Johan Fransson!

Senast uppdaterad: 2021-03-24