Miljöarbete

Vi har alla ett ansvar för miljön.                     

Rektorn är ytterst ansvarig för miljöarbetet och prefekten ansvarar för miljöarbetet på institutionen. Men det är viktigt att vi alla, personal och studenter, hjälps åt. Har du idéer som kan inverka positivt på miljön lyft frågan till prefekt eller miljöombud.

Universitets miljöplan
Nya UU miljöplan 2022-2024
 

Resa hållbart
Resor är en stor del av miljöansvaret, men det är också där vi har möjlighet att ändra vår taktik och göra en skillnad! För arbetsrelaterade resor i Sverige och Norden, välj att resa med tåget. För resor i Europa, res med tåget, om möjligt! Läs mer om hållbart resande nedan.

Digitala möten

Träffa med dina kollegor från Sverige eller utomlands digitalt (om möjligt)! Du får använda mötesrummet 07.01100, som är speciellt utformat för digitala möten. Bokning är tillgänglig via TimeEdit.

Översikt över mötesrum 07.01100 (designat för digitala möten).

Tjänstecyklar
Det finns två tjänstecyklar, en vanlig och en elektrisk. Kontakta Intendenturen om du vill låna ut dem. De är utrustade med korg, hjälm, väst och ryggsäck. Regnponchos finns också att låna ut.

Cykelvänlig arbetsplats
Cykelvänlig arbetsplats är ett intyg på att vi arbetar aktivt för att uppmuntra universitetsanställda att cykla till/från jobbet. Certifieringen är indelad i fem nivåer (1-5 stjärnor). 2021 har EBC certifierats med fyra stjärnor. Certifieringen visas vid entrén till Norbyvägen 18D.

Motorvärmare
Motorvärmare är placerade vid parkeringsplatserna och alla uppmanas att använda dessa. Strömmen till motorvärmaruttagen på den stora parkeringen vid hus 20 aktiveras kl 14:00. Övriga uttag styrs av tidpunkten för avgång och instruktioner för inställningar finns nära uttaget.

Leveranser
För att minska transportutsläppen har vi bett följande företag att leverera varor till EBC vissa dagar:
VWR: Leveranser på måndagar, onsdagar och fredagar.
Thermo Fisher Scientific: Leveranser på tisdagar och torsdagar

Kemikalier
Kolla på KLARA innan du beställer nya kemikalier, se till att det du behöver inte redan finns på något av labben på institutionen och om det gör det, låna av en annan grupp, om du bara behöver lite mängd/volym. Gör en riskbedömning, om det är en ny eller en CMR-kemikalie. Om det är farligt, se om det kan ersättas med ett mindre farligt ämne. Köp inte mer än du behöver.

Avfallshantering
I alla labb finns återvinningskärl för papper, plast och metall. På kontoren har sopkärl tagits bort och ersatts av kärl för brännbart material, plast och kompost har i alla korridorer. Behållare för plast, metall, glas, brännbart material, kompost och batterier finns även i lunchrum, fikarum och i korridorerna.

Frysar
Gamla frysar drar stora mängder energi, eftersom de inte tillverkas lika optimalt som nyare frysar. Dessutom är det mer sannolikt att det börjar läcka när de åldras och därför kommer de att förbruka mer energi för att bibehålla sin optimala temperatur. Det är en bra idé att byta ut gamla frysar mot nya energisnåla.

Överväg att ställa lågtemperaturfrysarna på -70oC istället för -80oC om möjligt för att spara energi. Studier har visat att detta inte har någon effekt på nedbrytningen av DNA- och RNA-prover.

Välj horisontell än vertikal frys vid köp, om möjligt, eftersom horisontella frysar håller kylan bättre när de är öppna.

Det finns en serviceavtal för alla lågtemperaturfrysar. Se till att anskaffning av nya lågtemperaturfrysar ingår i det serviceavtal vi har med Ninolab och att kasserade frysar tas bort från avtalet.

Lagerfrys (Concerns Systematic Biology)
Thermo Fisher Scientific har en frys placerad på EBC, där de mest använda frysvarorna förvaras. Beståndet kan justeras vad gäller antal men även vad det ska bestå av. Enstaka beställningar är också möjliga. Frysen finns på Zooecos DNA-lab. (Kontakta ansvarig för respektive labb för att få information om tjänsten).

Att tänka på
På kontoret: Överväg att skriva ut artiklar/papperskopior på båda sidor. Stäng av din dator och belysningen i rummet när du går. Koppla ur allt innan du åker, när du är klar för dagen.
På labbet: Programmera PCR-maskinerna till ≈8°C hålla i stället för 4°C. Stäng av oanvända instrument. Byt endast handskar när det behövs. Använd samma spetsar och rör, om möjligt, och skruva ner luftflödet i dragbänkar/kåpa när de inte används. Den sista personen som lämnar rummet släcker lamporna.
I lunchrummet: Sortera ditt avfall ordentligt. Om du köper mat från "Hassan och Preecha", använd din egen tallrik. Släng inte mat och spara vatten.

Senast uppdaterad: 2023-10-26