Tillbud

Tillbudsrapportering utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Genom att rapportera, följa upp och vidta åtgärder efter ett tillbud så arbetar vi förebyggande med arbetsmiljön. Mer information hittar du på medarbetarportalen. 

Rapportera tillbud genom att tillsammans med skyddsombud fylla i blankett och skicka till prefekten. Länk till blanketten.

Senast uppdaterad: 2023-02-28