Ekonomi och inköp

Här hittar du information om inköp och annat relaterat till ekonomi.

Uppsala Universitets VAT-nummer är SE202100293201

Fakturareferenser och beställningar
Om du behöver beställa något, kontakta den person som är ansvarig för inköp på ditt forskningsprogram. Gör du beställningen själv måste du också uppge rätt fakturareferens tillsammans med ditt eget namn för att fakturan ska komma rätt.

Notera att Uppsala Universitet har bindande ramavtal med olika leverantörer. Uppsala Universitet har också en databas för inköp från upphandlade leverantörer: Produktwebben. Uppsala Universitets upphandlade ramavtal. 

Beställning av kemikalier
Rutin för beställning av kemikalier hittar du här. 

Upphandling
Varor och tjänster som inte köps på statligt ramavtal måste dokumenteras enligt rutinen för upphandling. Kontakta inköpsansvarig vid ditt program eller Karin Lundberg. Mer information hittar du här.

Faktureringsadress
Alla leverantörsfakturor (svenska/utländska) ställs till faktureringsadress.

Att söka forskningsbidrag
Uppsala universitet erbjuder stöd vid ansökan om EU-bidrag. Kontakta forskningsstöd.

Ansökningar om forskningsbidrag ska godkännas av programansvarig innan de skickas in. Så här hanteras bidragsansökningar vid IOB:

  • Använd kalkylen för att göra en budget.
  • Lämna in budgeten tillsammans med ett utkast till ansökan till IOB administration som sen signerar och samlar in godkännande och underskrift av programansvarig och prefekt.

Du kan skicka in din ansökan efter godkännandet. Om du behöver ett stödbrev från institutionen så hjälper programansvarig dig med det.

Ansökningar som görs i prisma (VR, Formas) signeras elektroniskt av prefekten efter ansökningsperiodens stängning.

Kopia av fullständig ansökan lämnas till Yvonne Wiessing för diarieföring och arkivering.

Kontakta Karin Lundberg för stöd och råd om budget och ansökningsprocess.

Senast uppdaterad: 2023-10-26