Ekonomi och inköp

Här hittar du information om inköp och annat relaterat till ekonomi.

Uppsala Universitets VAT-nummer är SE202100293201

Fakturareferenser och beställningar
Om du behöver beställa något, kontakta den person som är ansvarig för inköp på ditt forskningsprogram. Gör du beställningen själv måste du också uppge rätt fakturareferens tillsammans med ditt eget namn för att fakturan ska komma rätt.

Yvonne Wiessing 1489M3
Karin Lundberg 148KOL

Notera att Uppsala Universitet har bindande ramavtal med olika leverantörer. Uppsala Universitet har också en databas för inköp från upphandlade leverantörer: Produktwebben. Uppsala Universitets upphandlade ramavtal. 

Beställning av kemikalier
Rutin för beställning av kemikalier hittar du här. 

Upphandling
Varor och tjänster till ett värde av 50 000 kronor eller mer som inte köps på statligt ramavtal måste dokumenteras enligt rutinen för upphandling. Kontakta inköpsansvarig vid ditt program eller Karin Lundberg. Mer information hittar du här.

Inköpsorganisation
Karin Lundberg, övergripande inköp och upphandling
Marie Englund, inköpare etanol
Nahid Heidari, inköpare etanol
E-Jean Tan, inköpare etanol
Freyja Ayca Wärja, inköpare etanol
Nahid Heidari, inköpsansvarig labb systematisk biologi
Hanna Edlund, inköpsansvarig människans evolution
Freyja Ayca Wärja, inköpsansvarig labb människans evolution
Cecile Jolly, inköpsansvarig labb människans evolution
Marie Englund, inköpsansvarig labb fysiologisk botanik
Marie Englund, inköpsansvarig labb evolution och utveckling
Daniel Snitting, inköpsansvarig datorer evolution och utveckling
E-Jean Tan, inköpsansvarig aDNA
Joëlle Rüegg, inköpsansvarig radioaktiva isotoper miljötoxikologi

Faktureringsadress
Fakturor från leverantörer med svenskt momsregistreringsnummer ställs till faktureringsadress.

Utländska fakturor skickas till institutionen och ges till Yvonne Wiessing.

Uppsala Universitet
Institutionen för organismbiologi
Avdelningens namn
Ditt eget namn
Norbyvägen 18D
752 36 Uppsala

Att söka forskningsbidrag
Uppsala universitet erbjuder stöd vid ansökan om EU-bidrag. Kontakta forskningsstöd.

Ansökningar om forskningsbidrag ska godkännas av programansvarig innan de skickas in. Så här hanteras bidragsansökningar vid IOB:

  • Använd kalkylen för att göra en budget.
  • Lämna in budgeten tillsammans med ett utkast till ansökan till IOB administration som sen signerar och samlar in godkännande och underskrift av programansvarig och prefekt.

Du kan skicka in din ansökan efter godkännandet. Om du behöver ett stödbrev från institutionen så hjälper programansvarig dig med det.

Ansökningar som görs i prisma (VR, Formas) signeras elektroniskt av prefekten efter ansökningsperiodens stängning.

Kopia av fullständig ansökan lämnas till Iva Pristof för diarieföring och arkivering.

Kontakta Karin Lundberg för stöd och råd om budget och ansökningsprocess.

Senast uppdaterad: 2021-03-12