Forskarutbildning

På följande länk hittar du mer information om forskarutbildning inom teknik och naturvetenskap samt checklista inför doktorsexamen och olika regler och riktlinjer.

Kurser som ges till doktoranderna vid TEKNAT hittar man här.

Allmän information om forskarutbildning och anställningsvillkor för doktorander och andra praktiska frågor finns i följande dokument: Conditions for PhD students and administrative routines at IOB.

Ladok
Alla studenter och handledaren har tillgång till ett studentgränssnitt för Ladok. Där kan studenter se sina resultat , ladda ner intyg och ansöka om examensbevis.

Det finns en lathund PhD documentation in Ladok angående administrationsrutiner i Ladok såsom hur registrerar man kurser eller rapporterar aktivitet mm. Den är riktad till både doktorander och handledare vid IOB.

För registrering av kurs i Ladok använd Certificate of finished courses and Transfer of credits och skicka den till administratör för registrering och till huvudhandledare för kännedom.

ISP
För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan som revideras minst en gång per år i Oktober/November. individuell studieplan läggs in i Ladok och arkiveras på institutionen, lämna ISP till registrator. I samband med ISP revideringar görs bedömning av doktoranders prestation och om 50% eller 80 % av fordringar har uppnåtts.

Vid revidering av studieaktivitet kan du ta del av information om din undervisning i systemet Bemanningsplaneraren. Logga in med lösenord A.

IOB Frontiers-seminarier
Institutionen organiserar en seminarieserie som heter "Frontiers". Serien består av en "doktorand-serie" och en "IOB Frontiers"-serie. IOB Frontiers-serien är en öppen serie för hela institutionen där alla (inklusive doktorander) kan bjuda in internationella talare. Idealt är det en talare per forskningsprogram per termin. Målet är att ha ett seminarie varje månad - det blir 4-6 seminarier per termin. "Doktorand-Frontiers"-seminarierna är den första tisdagen varje månad, Vid varje doktorandseminarium presenterar en eller två doktorander sina projekt som sedan följs av frågor och diskussion. Studenter kan få poäng för att delta i seminarierna enligt de riktlinjer som finns i Ladoks användarmanual. Mer information och scheman om seminarierna finns här. 

Halvtidsseminarium
Efter 40–60% (senast) av doktorandtiden (vid heltidsstudietakt) hålls ett så kallat halvtidsseminarium där en halvtids-sammanfattning presenteras som motsvarar en ”thesis summary”. För att kunna erhålla en löneökning behöver studenten visa att 50% av kraven för en doktorsexamen är avklarade och därmed får ett godkänt betyg vid seminariet. Under halvtidsseminariet kommer ska mallen för halvtidsseminarium fyllas i och skrivas under. Efter att seminariet är avklarat ska ansvarig för doktorandstudier och utbildningsadministratören meddelas via e-post, tillsammans med en bifogad ifylld och påskriven halvtidsseminarieredogörelse. Mer kan du läsa i Riktlinjer för halvtidsseminarium.

Forskarskola i biologi
Doktorander kan bli medlemmar i den nyligen lanserade forskarskolan i biologi som förenar alla doktorander på de tre forskningsinstitutionerna i biologi och syftar till att förbättra studentlivet och utbildningen. Du måste registrera dig för att vara medlem. Mer information och registrering finns på forskarskolans hemsida: https://biology.uu.se/phd/

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön måste utformas så att anställda inte utsätts för sjukdom eller olyckor på arbetsplatsen. Kontakta din handledare och/eller din HR-administratör om du har några problem. 

Programmet för lika villkor säger att arbetsplatsen ska vara fri från alla former av sexuella trakasserier och att ens kön eller genus, etnicitet, religiion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska inte utgöra grund för diskriminering. Om du upplever några problem inom det här området kan du kontakta Lika villkors-ansvarig eller en studentrepresentant. 

En lista på medlemmarna i arbetsgruppen innehåller skyddombud, medlemmar i arbetsmiljökommittéen och medlemmar i lika villkors-gruppen samt studentrepresentanter kan du hitta här.

Lika villkorsprogrammet för åren 2020 - 2022 finns tillgängligt här.

Doktorander uppmuntras att delta som representant i Institutionsstyrelsen och andra kommittéer. De kan vara: Arbetsmiljökommittén, Lika villkors-gruppen, Valberedningen, m m. Kontaka HR-administratören vid institutionen för mer information. 

Internationella kurser och konferenser
Doktorander uppmuntras att delta i internationella workshops, symposier och konferenser som väljs i samråd med handledaren. Några länkar till populära internationella (och lokala) kurser och konferenser finns på hemsidan för forskarskolan i biologi: https://www.biology.uu.se/phd/education. Det maximala antalet poäng som ges för att delta i ett internationell symposium är 6 hp enligt EBC-riktlinjer. 

Universitetet erbjuder resebidra och stipendium för deltagande i internationella konferenser och workshops. Mer information om detta finns på forskarskolans hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-06-21