Hjälpresurser vid kris och utsatthet

Vänd dig i första hand till din handledare/gruppledare eller avdelningsföreståndare. Gäller ärendet din chef, vänd dig till skyddsombud, HR, administrativ chef, prefekt. Nedan hittar du även länkar till andra funktioner för stöd och hjälp.

Externa Hjälpresurser

Trakasserier hot och våld

Psykisk ohälsa

Olyckor och nödsituationer

Senast uppdaterad: 2023-09-01