Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens sammansättning 2023

  • Ordförande: Johan Ledin (personlig suppleant Mattias Jakobsson)
  • Lärare/forskarrepresentanter: Henning Blom, Joëlle Rüegg, Sophie Sanchez, Carina Schlebusch. Suppleanter: Martin Ryberg, Fabien Burki, Lars Behrendt och Mattias Jakobsson.
  • Teknisk-administrativ personal: Carolina Bernhardsson, suppleant Yvonne Wiessing
  • Doktorandrepresentanter: Sifra Bijl, Charlotta Ekblom, Faheema Khan. 
  • Adjungerade till styrelsen: Studierektor för grundutbildningen: Irene Söderhäll, Studierektor för forskarutbildningen: Carina Schlebusch, Lika villkors-ombud: Tatjana Haitina samt en representant för skyddsombud: Nahid Heidari.

Styrelseprotokoll sorterade på år

2023
Protokoll 2023-01-25
Protokoll per capsulam 2023-03-03
Protokoll 2023-03-22
Protokoll per capsulam 2023-04-06
Protokoll 2023-05-10

2022
Protokoll 2022-01-26
Protokoll 2022-03-23
Protokoll 2022-04-27
Protokoll 2022-06-08
Protokoll per capsulam 2022-06-22
Protokoll 2022-09-28
Protokoll 2022-11-30
Protokoll 2022-12-14

2021
Protokoll 2021-02-10
Protokoll 2021-03-24
Protokoll 2021-04-28
Protokoll 2021-06-02
Protokoll 2021-09-29
Protokoll 2021-10-27
Protokoll 2021-12-15

2020
Protokoll 2020-02-04
Protokoll 2020-03-03
Protokoll 2020-04-14
Protokoll 2020-06-09
Protokoll 2020-09-30
Protokoll 2020-12-03
 

2019
Protokoll 2019-02-06
Protokoll 2019-03-06
Protokoll 2019-04-10
Protokoll 2019-05-08
Protokoll 2019-06-12
Protokoll 2019-09-11
Protokoll 2019-10-30
Protokoll 2019-11-27
Protokoll 2019-12-17

2018
Protokoll 2018-02-14
Protokoll 2018-03-14
Protokoll 2018-04-25
Protokoll 2018-05-30
Protokoll 2018-10-03
Protokoll 2018-11-07
Protokoll 2018-11-28
Protokoll 2018-12-19

Senast uppdaterad: 2023-05-16