Regler för representation

När det gäller representation, t.ex. när vi bjuder ut gäster på restaurang, har universitetet vissa regler vi måste förhålla oss till.

Den som är ansvarig för representation vid något tillfälle måste:
Skicka e-post till prefekten med syfte, namn, avdelning, e-postadress, lista över deltagare och  motivering. Prefekten skickar tillbaka ett godkännande per e-post.

Om tillämpligt, lämna också in formulär för förmånsskatt till din ekonomiadministratör.

To get reimbursed, you should register your expenses in Primula Web in the form for "Expenses and entertainment" (Resor/utlägg/förmåner/representation) and submit receipts, in the same way as for other reimbursements.

Sammanfattning av gällande regler
För extern representation (till exempel middag med opponent eller andra gäster) tillåts representation för upp till 700 SEK per person (inklusive moms). För intern representation (när alla involverade är affilierade med Uppsala universitet) är den maximala tillåtna kostnaden 500 SEK per person (inklusive moms). Intern representation skall från det tredje tillfället rapporteras för förmånsbeskattning. Betalda arbetsluncher bör undvikas, och om de förekommer ska de rapporteras in för förmånsbeskattning. Personen som organiserar representationen är ansvarig för att rapportera deltagande personer för förmånsbeskattning. Läs reglerna i sin helhet.

Om du har frågor, kontakta din avdelnings administratör.