UTNARM

  • Datum: –16.00
  • Plats: Polacksbacken
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Uppsala teknolog- och naturvetarkår
  • Temadag

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs karriärmässa

Varje år anordnar Uppsala teknolog- och naturvetarkår en karriärmässa, Utnarm. Här finns det möjlighet för företag att möta studenter, inspirera dem och visa vilka möjligheter som finns efter examen.

Årets tema: värderingar