Strålskyddskurs

Kursen är en endagskurs och vänder sig till laboratoriepersonal, doktorander, studenter och övrig personal som i sitt arbete eller i sin utbildning hanterar radioaktiva ämnen i olika former.

Kursen varvar teori med praktiska övningar och behandlar begrepp om strålningens fysikaliska och biologiska grunder, praktiskt strålskydd, mätinstrument, kontroll av kontamination, sanering och hantering av radioaktivt avfall. Vidare får du en inblick i strålskyddslag, föreskrift och
arbetsregler för verksamhet med joniserande strålning.

Deltagande i föreläsning, laborativ del och godkänd inlämningsuppgift ger 1.5 högskolepoäng som du i samråd med din studierektor bestämmer hur den får tillgodoräknas.

Tid: Svensk version: Tisdag 27 November 2018, kl. 09:15-17:00.
Plats: Tisdag 27 November 2018, Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC). Föreläsning i A1:106b.

Anmälan insänds så snart som möjligt.
Sviatlana.Yahorava@bmc.uu.se
Sviatlana Yahorava, strålskyddskemist
Biomedicinskt centrum,
BMC-intendenturen
Box 570 751 23 UPPSALA