PhD Frontiers Seminar

  • Datum: –14.30
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Stella Temu, Mahwash Jamy
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Carina Schlebusch
  • Seminarium