PhD Frontiers Seminar

  • Datum: –14.30
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Föreläsare: Bianca Vlcek, Laura Waldmann
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Emmanouil Tsakoumis
  • Seminarium