IOB Frontiers

  • Datum: –16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Isabel Forner-Piquer Brunel University, London, UK
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Manolis Tsakoumis
  • Seminarium

Ämne: Pesticides and zebrafish neurodevelopment