IOB PhD Frontiers seminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Yash Pardasani (Systematisk biologi), Anne Walraven (Systematisk biologi), Anders Alfjorden (Systematisk biologi)
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Fatih Özel
  • Seminarium

Populärvetenskapliga föreläsningar från doktorander vid Institutionen för organismbiologi

14.00-14.30: Yash Pardasani (Systematisk biologi)
Titel: Stalking Paulinella amoebas: To study the origin of photosynthetic eukaryotes

Moderator: Fatih Özel (Fysiologi och miljötoxikologi)

14.30-15.00: Fika

15.00-15.30: Anne Walraven (Systematisk biologi)
Titel: The secret thief of the ocean: revealing the kleptoplastidic symbiosis in the micro-eukaryote Meringosphaera

Moderator: Yash Pardasani (Systematisk biologi)

15.30-16.00: Anders Alfjorden (Systematisk biologi)
Titel: Neglected oyster parasite, hides in many places

Moderator: Nina Pohl (Systematisk biologi)