IOB Frontiers-seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Zootissalen
  • Föreläsare: Kenneth Dumack, University of Cologne
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Nina Pohl
  • Seminarium

Titel: Ecology of microbial eukaryotes in wastewater and terrestrial habitats