Docentföreläsning: Genetiska spår av arkaiska människokorsningar

  • Datum: –12.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Hörstadiusrummet
  • Föreläsare: Per Sjödin
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Per Sjödin
  • Docentföreläsning

Genetiska spår av arkaiska människokorsningar

Korsningar med och mellan olika arkaiska människoformer, såsom Neandertal-människan och Denisova-människan, och moderna människor är ett av de intressantaste ämnena inom studier av den moderna människans uppkomst. I denna föreläsningar presenterar jag några populationsgenetiska metoder som använts för att påvisa sådana händelser. Jag kommer även presentera några utmaningar och möjliga lösningar för det särskilt utmanande problemet att påvisa arkaiska korsningar mellan olika människogrupper när den genetiska signaturen av en grupp är okänd.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.