ERC-anslag till Fabien Burki

2022-03-18

Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut 313 nya ERC Consolidator Grants i 24 olika länder. Bland mottagarna finns två forskare vid Uppsala universitet: Maria Tenje och Fabien Burki. Dessutom delas ett ERC Starting Grant ut till Ingela Lanekoff.

ERC Consolidator Grant är, precis som alla ERC-anslag, en del av EU:s Horisont Europa-program. Finansieringen ska stödja forskare i mitten av sin karriär, hjälpa dem att konsolidera sina team och bedriva banbrytande forskning om ämnen och med metoder som de själva väljer.

De framtida bidragsmottagarna kommer att genomföra sina projekt vid universitet och forskningscentra i 24 olika medlemsstater inom EU, varav 15 i Sverige och två vid Uppsala universitet.

Maria Tenje, professor vid institutionen för materialvetenskap, får finansiering för sitt projekt PHOENIX, med fokus på att utveckla nya mikrofluidala verktyg för att generera organoider med kontrollerad struktur. Organoider är självorganiserade 3D-cellmodeller som kan användas som alternativ till djurförsök för läkemedelsutveckling och grundläggande biomedicinsk forskning.

I projektet kommer Maria Tenje att utöka verktygslådan inom droppbaserad mikrofluidik. Under de senaste tio åren har hennes forskargrupp varit banbrytande i sitt arbete med att få kontroll över positionen av celler och partiklar som kapslas in i droppar genom att använda integrerad akustik. I projektet kommer hon att samarbeta med forskare vid KI, Lunds universitet och Leiden University Medical Center i Nederländerna.

Fabien Burki, universitetslektor vid institutionen för organismbiologi, får anslag till projektet PlastidOrigin om ursprunget till fotosyntetiska organeller i eukaryoter. Både landväxter och alger omvandlar ljus till energi i en process som kallas fotosyntes. Men hur förvärvade eukaryoter – organismer som djur och växter men också de myriader av mikrober med komplex cellulär organisation – fotosyntesen för mer än 1,5 miljarder år sedan? Denna händelse resulterade i en explosion av mångfald på planeten, som förändrade livet som vi känner det. Men trots fotosyntesens betydelse vet vi fortfarande lite om ursprunget till den fotosyntetiska fabriken i celler, enligt Fabien Burki.

– Detta ERC-projekt ger oss resurser att gå tillbaka i tiden och öka vår förståelse av ursprunget till fotosyntetiska organeller. Vi kommer att använda många olika avancerade metoder, som miljösekvensering, genomik och rumslig proteomik för att få tillgång till en mångfald av mikrober, varav de flesta aldrig har setts eller ens upptäckts.

Nyligen blev det också klart att Ingela Lanekoff, professor vid institutionen för kemi–BMC, får ett ERC Starting Grant. I projektet kommer hon att utveckla en ny analytisk metod för tidsupplöst metabolomik av enskilda levande celler. Metoden ska göra det möjligt att exponera en enda cell vid en fördefinierad tidpunkt före analys. Metoden kombinerar olika tekniker (metabolomik, lipidomik, sekretomik och transkriptomik) i analysen av en och samma cell för att förstå ursprunget och verkan av cellens beteende.

– Efter att ha utvecklat systemet kommer jag att använda det för att dechiffrera den dysfunktionella intracellulära metabolismen hos b-celler vid typ 2-diabetes med målet att identifiera terapeutiska mål för b-cellsåterhämtning, säger Ingela Lanekoff.

Annica Hulth

Europeiska forskningsrådet (ERC), som grundades av Europeiska unionen 2007, är den främsta europeiska finansieringsorganisationen för spetsforskning. Forskningsrådet finansierar forskningsprojekt baserade över hela Europa. ERC erbjuder fyra centrala bidragssystem: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants och Synergy Grants. Vid sidan av dessa finns Proof of Concept Grant-program som ska överbrygga klyftan mellan banbrytande forskning och tidiga faser av kommersialiseringen.

News