Video about Ancient DNA

2022-06-20

Arbetet kräver minutiösa förberedelser i form av speciella renrumsoveraller, masker och handskar för att minska föroreningsrisken. Foto/bild: Marcus Holmqvist

Idag kan avancerad dna-teknik hjälpa oss förstå hur människor och folkgrupper levde och interagerade för tusentals år sedan. Följ med in i Uppsala universitets Ancient DNA-laboratorium, som sätter ljus på forntida kvarlevor.

Uppsala University has created a video about our Ancient DNA facility. Watch it below.

News