Center för människans förhistoria får forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2023-06-22

Fem forskningsmiljöer vid Uppsala universitet får bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning. Det handlar om nyskapande forskning kring vikingatiden, livets kemi, geometri och fysik, extrema klimathändelser och människans förhistoria. Människans förhistoria är ett center som drivs av forskningsprogrammet Människans evolution. 

Hösten 2022 utlyste Vetenskapsrådet bidrag till excellenscenter. Efter att en internationell panel bedömt de 124 ansökningar som kom in har Vetenskapsrådet nu beslutat att finansiera 15 forskningsmiljöer. Hela fem av dessa finns vid Uppsala universitet, som totalt får anslag på 145 miljoner kronor.

Varje forskningsmiljö kommer att få 4–6 miljoner kronor per år under fem år, och planen är att ge möjlighet till ytterligare fem års finansiering efter utvärdering. Dessa forskningsmiljöer vid Uppsala universitet får anslag:

  • Centrum för geometri och fysik – Tobias Ekholm, professor i matematik
  • Center för människans förhistoria – Mattias Jakobsson, professor vid institutionen för organismbiologi
  • Livets kemiska mekanismer – Ingela Lanekoff, professor vid institutionen för kemi-BMC
  • Excellenscenter för effekterna av extrema klimathändelser under global klimatförändring – Gabriele Messori, professor vid institutionen för geovetenskaper
  • Den vikingatida världen – Neil Price, professor vid institutionen för arkeologi och antik historia

Läs mer på Uppsala universitets hemsida. 

News