Linnémedaljen har tilldelats Mattias Jakobsson

2023-09-19

Professor Mattias Jakobsson har tilldelats Uppsala universitets Linnémedalj för 2023. 

Mattias Jakobsson, professor i genetik vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Foto: Tobias Sterner

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ”för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har 2023 tilldelats Mattias Jakobsson, professor i genetik vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Motiveringen lyder:

Mattias Jakobsson belönas för sin forskning kring populationsgenetik och människans evolution. I sin forskning använder han beräkningsmetoder för att beskriva komplexa mönster i mänsklig genetisk variation hos både moderna och historiska populationer. Jakobsson har givit viktiga bidrag till forskningen om den moderna människans uppkomst och om historisk kolonisation och migration på den euroasiska landmassan och i subsahariska Afrika.

News