Björkénska priset för framstående forskning till evolutionsbiolog och paleontolog

2019-11-29

Per Ahlberg, professor inom evolution och utvecklingsbiologi vid institutionen för organismbiologi och Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi vid institutionen för geovetenskaper har utsetts till 2019 års mottagare av Björkénska priset – ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning.

Prisnämndens motiveringar:

Per Ahlberg

För hans banbrytande arbeten om de tidigaste tetrapodernas evolution, framför allt rörande avgörande förändringar i livsstil och morfologi i samband med bytet från ett liv i vatten till ett liv på land. Per Ahlberg disputerade i zoologi vid Cambridge 1989 och är nu anställd som professor vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet. Han är bland annat ledamot i Kungliga vetenskapsakademin och Academia Europaea, vilket avspeglar hans breda internationella engagemang. Hans forskargrupp använder sig av ett brett spektrum av olika tekniker och publicerar sig regelbundet i absolut topprankade vetenskapliga tidskrifter.

Om Per Ahlbergs forskning:
Nyupptäckt fyrfotadjur lämnade kanske aldrig vattnet (2019)

Lars Holmer

Lars Holmer är en av världens ledande experter på brachiopodernas ursprung och tidiga utveckling, en av de viktigaste fossila djurgrupperna. Lars Holmers expertis är dock inte begränsad till det utan hans omfattande forskning har dessutom bidragit till betydelsefulla insikter kring förändringar i livsmiljöer i det tidiga kambrium, för en halv miljard år sedan. Lars Holmer studerade för sin doktorsexamen i Uppsala 1988 och den efterföljande monografin tilldelades Årets bästa paleontologiska monografi av Paleontological Society, USA. Han är anställd som professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Han har ett brett internationellt samarbete, särskilt i Xian i Kina där han är gästprofessor, samt i Australien. Lars har under sin karriär studerat livets utveckling och därtill bedrivit fältarbete över stora delar av världen.

Om Lars Holmers forskning:
Kristallkulor i alunskiffern kan tyda på isbildning i tropiskt hav (2019)

Björkénska priset

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902 och delas omväxlande ut inom fyra olika grenar, varav 2019 års pris är i kategorin Botanik, zoologi och landskapsplanering.

Mer om Björkénska priset 

Elin Bäckström

News