Världens äldsta hjärta funnet i pansarhaj

2022-09-28

Med hjälp av avancerad röntgenteknik har de inre organ hos pansarhajsfossil i den här kalkstensklumpen kunnat studeras. Foto/bild: Curtin University

Hur djur som levde för hundratals miljoner år sedan var uppbyggda invärtes är något forskare för det mesta får gissa sig till eftersom inälvor ruttnar bort. Men i 380 miljoner år gamla fossil från pansarhajar har forskarna nu hittat ytterst välbevarade hjärtan, magsäckar, levrar och tarmar.

– Här är vi är nere i det tidevarv då de stora ryggradsdjursgrupperna uppkommer och börjar utvecklas åt olika håll så det är enormt intressant att förstå anatomin på de ryggradsdjur som levde då, berättar Per Ahlberg, professor vid institutionen vid organismbiologi och en av forskarna bakom studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science.

Största steget

Något han och hans forskargrupp länge intresserat sig för är hur det gick till när käkarna utvecklades vilket resulterade i förändringar i inälvornas placering. De första ryggradsdjuren uppstod för över 500 miljoner år sedan och hade inga käkar. De var så kallade rundmunnar som dagens pirålar och nejonögon. Per Ahlberg kallar uppkomsten av käkar för det största steget i ryggradsdjurens evolution. För bland dagens ryggradsdjur har ju nästan alla käkar, inklusive vi själva.

Pansarhajen Compagopiscis jagade runt ett tropi-
skt rev för 380 miljoner år sedan. Här blir den
dock själv uppäten av kvastfeningen Onychodus.
Foto: Curtin University

Med hjälp av avancerad synkrotrontomografi och neutrontomografi har han och hans kollegor nu kunnat studera de välbevarade fynden som hittats i nordvästra Australien. Bilderna de fått fram visar att pansarhajarnas inre organ satt placerade på samma sätt som hos de flesta av dagens ryggradsdjur.

– Vi har en riktig magsäck. Vi ser den här för första gången. Vi kan se magsäckens väggar och körtelstrukturen i den. Vi kan se leverns struktur, att hjärtat ligger där det ska ligga hos en käkförsedd fisk – liksom i halsgropen väl separerad från levern. Så långt bekräftar de karaktärsdragen vi ser hos alla de nulevande käkförsedda ryggradsdjuren, säger Per Ahlberg.

Fiskarnas tidsålder

Fynden härrör från den geologiska tidsperioden devon som också brukar kallas fiskarna tidsålder eftersom dessa då genomgår en enorm utveckling och diversifiering. Bland annat sker en uppdelning mellan benfiskar som har ett skelett av ben, och broskfiskar som har ett broskskelett och idag utgörs av hajar och rockor. Till skillnad mot benfiskarna saknar broskfiskar lungor eller simblåsa. För att inte sjunka måste de ständigt simma och har även en mycket stor lever som är fylld med olja. Detsamma tycks ha gällt pansarhajarna.

Per Ahlberg, professor vid institutionen vid
organismbiologi. Foto: Janet Ahlberg

– Vi finner inga spår av lungor eller simblåsa. Och dessutom finner vi att levern är rätt stor och kunde gissningsvis ha innehållit olja för lite extra flytkraft, säger Per Ahlberg.

Att pansarhajarnas kroppar bevarats så oroligt väl, till och med tredimensionellt, beror på det ovanliga fenomenet att fossiliseringen troligen startade i samma ögonblick som fiskarna dog. En tänkbar förklaring till det är att djupvattnet var syrefritt ända upp i den solbelysta zonen.

–Det förefaller ha funnits gröna svavelbakterier i vattnet – de vill ha kombinationen solljus men inte syre – och att dessa på något skumt sätt har påverkat vattenkemin och kemin inuti döda fiskar som sjunker genom vattenpelaren så att de börjar mineraliseras redan på väg ner till botten, säger Per Ahlberg.

Åsa Malmberg

Fakta pansarhajar

Pansarhajarna uppstod för drygt 400 miljoner år sedan och det är hos dem de allra första käkarna har hittats. Som namnet antyder var de bepansrade. Huvud och främre delen av kroppen var täckta av benplattor. Flera hundra olika arter fanns och de allra största kunde bli bortåt nio meter långa. Fossilfynd har visat att de hade inre befruktning och att åtminstone vissa av dem födde levande ungar. Pansarhajarna var en av många djurgrupper försvann för alltid för 359 miljoner år sedan under massutdöendet i slutet av den geologiska tidsperioden devon.

PUBLIKATION:

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26