Stora rovdinosaurier funna i Skåne

2022-10-13

En del av en käke från en av dinosaurierna forskarna hittat i Norra Albert. Fyndet är drygt 200 miljoner år gammalt. Foto/bild: Grzegorz Niedzwiedzki

Drygt 200 miljoner år gamla fotavtryck av stora rovdinosaurier, liksom skelett från både dinosaurier, andra djur och växtfossil har hittats i lertäkten Norra Albert i norra Skåne. Fynden överraskade forskarna då de visar på att köttätande dinosaurier av den hör storleken fanns långt tidigare än vad som hittills varit känt.

Vissa av fotavtrycken är närmare 80 centimeter
långa. Foto:Grzegorz Niedzwiedzki

– Först tänkte jag att det här är för gammalt för ett så här stort fotavtryck. Det måste vara något fel med dateringen. Fotavtrycket är 203 miljoner år gammalt från tidsperioden yngre trias. Så jag tänkte: ”wow, det här djuret är i samma storlek som Allosaurus och det är lite för tidigt för en så här stor dinosaurie.”, berättar Grzegorz Niedzwiedzki forskare vid institutionen för organismbiologi och den som lett utgrävningsarbetet.

Men fler och fler avtryck, skelettdelar, växter och även fossilerat bajs grävdes fram som alla var av samma ålder – det vill säga från slutet av den geologiska tidsperioden trias, eller mer exakt trias absoluta slutskede precis innan tidsperioden gick över i den efterföljande tidsperioden jura (på engelska kallas Jurassic). Det var oväntat då alla fynd som tidigare gjorts runt om på jorden visat på att dinosaurierna vid här tiden var ganska små. Rovdinosaurierna från Skåne är dock några av de äldsta som hittills påträffats och pekar alltså mot något helt annat.

Mängder av ben har hittats, men inga hela skelett.
Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

– Vi har inga kompletta skelett men massor av ben som är väldig väl bevarade. Och minst tre nya arter av dinosaurier som är hittills okända för vetenskapen. 90 procent av det insamlade benmaterialet hör förmodligen till en individ som var en ganska stor rovdinosaurie. Men vi har också en del andra ben från, vad jag tror, är en väldigt stor rovdinosaurie för vi har en också en uppsättning med stora tänder, säger Grzegorz Niedzwiedzki.

Bland det som hittats i Norra Albert finns också växtätande dinosaurier samt fossil och lämningar från många andra dåtida djur och växter. Alla insamlade fynd har förts till Evolutionsmuseet i Uppsala där forskarna nu under många år kommer att studera dem.

Grzegorz Niedzwiedzki, forskare vid institutionen för organismbiologi, har lett urgrävningarna. Här studerar han ett växtfossil.

– Det är en väldigt intressant period i evolutionen av ekosystemen på land, vid övergången från trias, där vi fortfarande har en del uråldriga landlevande former, till jura som helt domineras av dinosaurier. Det finns ett stort frågetecken om varför vi har den här drastiska förändringen. I Skåne har vi verkligen unika möjligheter att få svar på några av de här frågorna som är kopplade till hur dinosauriernas världsherravälde uppstod. Efter trias och äldre jura är 90 procent av alla djur i de landbaserade systemen dinosaurier, säger Grzegorz Niedzwiedzki.

Fotavtrycken efter tretåiga rovdinosaurier är många.
Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

I och med att forskarna hittat så mycket fossil från många olika sorters organismer i Norra Albert kan de återskapa den dåtida livsmiljön. De kan också jämföra fynden med sådant som hittats på andra platser på jorden för att försöka förstå den här tiden. Redan nu står det dock klart att de skånska fynden har ett stort vetenskapligt värde.

­– Det är viktigt att göra storskaliga utgrävningar. För naturligtvis var det några år av hårt arbete, men resultaten är spektakulära. Vi har något helt unikt: stora samlingar av fossil från en lokal. Det är så klart massor av växtfossil men också dinosauriefossil. Det är fortfarande möjligt att göra den här sortens utforskningen till och med här i Sverige. Det kommer att komma mer, säger Grzegorz Niedzwiedzki.

Åsa Malmberg

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26