Proteinsyntes i Giardia med cryo-EM

2023-03-17

Giardia är en protozoisk parasit som orsakar skadlig diarré hos däggdjur inklusive människor. Suparna Sanyals grupp har nyligen löst Giardia-ribosomstrukturer i olika steget av proteinsyntes med hjälp av kryo-elektronmikroskopi. Viktigt är att dessa alla är naturliga strukturer som uppnås utan att använda någon hämmare, analoger eller mutationer. Studien, gjord i samarbete med Staffan Svärd-gruppen, publiceras i Nucleic Acids Research.

Tidningen kan läsas på: Nucleic Acids Research, gkad176, https://doi.org/10.1093/nar/gkad176

Länk till Uppsala universitets pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/uu/pressreleases/uppsala-scientists-reveal-protein-synthesis-mechanism-in-giardia-3240121

Kontakta Suparna Sanyal (Suparna.sanyal@icm.uu.se) eller besök hennes Linkdin (https://www.linkedin.com/in/suparna-sanyal-64070b162/)-sida för mer information.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-26