Stensiö Award till Sophie Sanchez

2015-09-01

Sophie Sanchez vid avdelningen för Evolution och Utvecklingsbiologi, institutionen för organismbiologi har tilldelats Stensiö-belöningen, ett pris uppkallat efter den svensk paleozoologen Erik Stensiö.

Sophies forskning fokuserar på palaeohistology, och hon tillämpar innovativa metoder för att studera fossil ben, inklusive tredimensionell virtuell histologi, och hon använder synkrotron microtomography. Med dessa metoder kan hon inte bara studera benens histologi från lmycket sällsynta och stora fossiler utan att dessa förstörs, men den virtuella palaeohistologin ger också möjligheter för att studera hårda vävnader i tre dimensioner. Sophie har använt dessa tekniker för att undersöka övergången från fiskar till tetrapoder, och hon har visat belägg för närvaron av benmärgen i fenan o 380 miljoner år gamla fisken Eusthenopteron. Genom samarbeten med kollegor har Sophie också bidragit till utvecklingen av nya 3D-modeller för hur  hårdvävnader är uppbyggda hos käklösa, käkförsedda ryggradsdjur och benfiskar. Hon har också bidragit med mycket viktiga upptäckter om hur muskelfibrer i fossila ben orienteras i 3D, och hon studerade deras relation till muskelfunktion och utveckling. Denna upptäckt kommer att få stor betydelse för att rekonstruera muskulaturen i tidiga ryggradsdjur.

Nyheter