Biologisk mångfald i fokus på Systematikdagarna 2016 - i Uppsala

2016-11-16

Årets Systematikdagar, de tolfte i ordningen, äger rum 21-22 november i Uppsala. Forskare och andra intresserade av taxonomi och systematik samlas för att lyssna på varandra, diskutera och utbyta erfarenheter. Systematikdagarna vänder sig också till en bred publik och det behövs inga särskilda förkunskaper för att kunna hänga med i programmet och den naturintresserade allmänheten är välkommen att ta del av föreläsningarna.

Konferensen har ett fokus på biologisk mångfald och nya metoder och tekniker för både forskning och kunskapsspridning. Bland ämnen som kommer att diskuteras i föreläsningar eller i workshops kan nämnas:

  • Vart är systematiken på väg?
  • Medborgarforskning - hur kan allmänheten bidra med forskningsinsatser?
  • Outreach – Hur ska forskarna nå ut till allmänheten?

Dessutom ges ett antal föreläsningar om lavar, steklar, dvärglumrar och mycket annat. Utöver föreläsningarna tillkommer posterpresentationer och under den första dagens eftermiddag kan deltagarna välja mellan tre parallella workshops med mer praktiskt tillämpade aktiviteter.

Anmälan via Svenska Systematikföreningens hemsida (systematikforeningen.se) och här hittar du också programmet för konferensen. På hemsidan framgår att den som vill delta i Systematikdagarna ska registrera sig och betala en avgift. Detta gäller dock inte den naturintresserade allmänheten som vill lyssna till något enstaka föredrag.

För mer information, kontakta: systematikdagarna2016@ebc.uu.se
Mikael Thollesson, universitetslektor, Uppsala universitet, tel. 018 - 471 64 01
Petra Korall, universitetslektor, Uppsala universitet

Årets arrangörer är Uppsala Universitet och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i samarbete med Svenska systematikföreningen och med stöd från Artdatabanken, SLU. De första Systematikdagarna arrangerades 2005 i Stockholm av Naturhistoriska riksmuseet och Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU. Därefter har de alternerat mellan Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. Svenska Systematikföreningen grundades 2008 och är öppen för alla som är intresserade av biologisk mångfald och evolution.

Nyheter