Fossil berättar om hur första dinofågeln Archaeopteryx kunde flyga

2018-03-26

Frågan om huruvida dinofågeln Archaeopteryx från yngre juraperioden höll sig på marken, var en glidare eller en aktiv flygare har fascinerat paleontologer i årtionden. En internationell forskargrupp har använt synkrotron-mikrotomografi för att kunna hitta svar på frågan utan att skada fossilen. Resultaten visar att Archaeopteryx vingar var utformade för tillfälliga flygturer, men inte för så avancerade flygningar som dagens fåglar klarar.

Kunde Archaeopteryx flyga, och i så fall hur? Även om det är allmänt känt att dagens fåglar härstammar från dinosaurierna är många frågor om deras tidiga evolution och utveckling av flygförmågan fortfarande obesvarade. Hittills har traditionella forskningsmetoder till exempel inte kunnat fastställa om Archaeopteryx flög eller inte. Genom att använda synkrotron-mikrotomografi (beamline ID19 ) vid European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Frankrike, har forskare från ESRF, Palacký-universitetet i Tjeckien, CNRS och Sorbonne-universitetet i Frankrike, Bürgermeister-Müller-Museum Solnhofen i Tyskland, och Uppsala universitet kunnat ta reda på mer om hur Archaeopteryx levde och rörde sig.

Läs artikeln i sin helhet här. 

Nyheter