Ny rapport om riskanalyser för bekämpningsmedels påverkan på groddjur och reptiler

2018-03-26

En ny rapport från EFSA (European Food and Safety Authority) har undersökt kunskapsläget om riskanalyser för bekämpningsmedels påverkan på groddjur och reptiler. Rapporten förväntas få stor inverkan på framtida regelverk inom EU. Rapporten kan läsas i sin helhet här. 

Nyheter