Iberiska halvöns genetiska historia

2018-04-24

I en tvärvetenskaplig studie har en internationell grupp forskare använt sig av arkeologiska och genetiska data tillsammans med isotopanalyser för att fånga 4 000 år av Iberiska halvöns förhistoria. Forskare från Människans Evolution är medförfattare till studien.

Forskargruppen analyserade kvarlevorna efter 13 individer från norra och södra Spanien. Analysen inkluderade bland annat kvarlevor från den rika arkeologiska fyndplatsen El Portalón, en del av det arkeologiska området i Atapuerca, som rymmer fyra millenier av iberisk förhistoria. Studien inkluderade också viktiga platser som Cueva de los Murciélagos i Andalusien från vilken genomet från en 7 245 år gammal neolitisk jordbrukare sekvenserades. Det utgör det äldsta sekvenserade genomet från Iberiska halvön som representerar de tidigaste jordbrukarna i södra Spanien (La Almagra Pottery Culture). 

Läs mer om studien här. 

Nyheter