Per Ahlberg invald i europeisk vetenskapsakademi

2018-05-14

Per Ahlberg, professor vid institutionen för organismbiologi, evolution och utvecklingsbiologi, har blivit invald i Academia Europaea, en vetenskapsakademi med 3500 medlemmar över hela Europa. Akademins syfte är att främja europeisk forskning och utbildning, och bland dess medlemmar märks bland annat 72 Nobelpristagare.

Nyheter